Subsidie

Waterschap Rivierenland heeft subsidie voor inwoners die samen werken aan het klimaatbestendig maken van tuin, huis of straat. Denk daarbij aan groene daken of het vervangen van tegels door gras en planten. Samenwerken kan met buren, vrienden, familie of wijkvereniging binnen het waterschapsgebied.

Kan ik ook subsidie krijgen?

Deze subsidie is voor particulieren die samenwerken. Samenwerken kan met buren, vrienden, familie of wijkvereniging binnen het werkgebied van Waterschap Rivierenland.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?

De subsidie geldt voor maatregelen die overlast door water of hitte verminderen. Samen met buren kun je maatregelen combineren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

• Een groenere straat of buurt
• Tegels eruit, planten erin (minimaal 10 m2 tuin, maar geen kunstgras)
• Een groen dak
• Een groen of waterrijk speel- of schoolplein
• Regenwater naar groenstrook
• Regenwatervijver (minimaal 10 m2)
• Geveltuin (minimaal 5 m2)
• Regenton voor de hele buurt
• Grind in plaats van stenen

 Kijk hier voor een overzicht van de maatregelen.

Hoeveel geld kan ik krijgen?

De aanvraag moet minimaal €1000,- aan subsidiabele kosten bedragen.
De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €15.000. De subsidieregeling loopt tot eind 2020 of totdat het budget op is.
Het waterschap heeft €500.000 beschikbaar gesteld voor de regeling.

Start nu met aanvragen!

Download het aanvraagformulier en volg de instructies. Nadat je het formulier en foto’s van de huidige situatie naar ons hebt opgestuurd, beoordelen we je aanvraag. Dit duurt vier tot zes weken. Komen de maatregelen in aanmerking? Dan krijg je van ons bericht en kan je de werkzaamheden uitvoeren. Na afloop van de werkzaamheden vragen we je de rekeningen naar ons op te sturen, samen met foto’s van het resultaat. Dat behandelen we in vier tot zes weken. Klopt alles? Dan krijg je bericht en komt de subsidie op je rekening.

 

Deze informatie is afkomstig van Waterschap Rivierenland, aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.