Nieuwe online kaartomgeving

Op 8 juli 2019 gepubliceerd door Leanne Reichard

Een van de doelen van Grip op water Altena is een omgeving te bieden waar weer- en waterinformatie verzameld en gedeeld kan worden. Het online platform altena.gripopwater.nl is onlangs uitgebreid met een kaartomgeving waarin de dataverzameling geïntegreerd is.

Er zijn kaarten over verschillende thema’s rondom water, zoals neerslag, peilgebieden, wateroverlast en maatregelen tegen wateroverlast. De kaartomgeving is bedoeld om te informeren en om nieuwe informatie te verzamelen. Iedereen kan waarnemingen insturen met een eenvoudig formulier. Er zijn verschillende formulieren en kaarten voor waarnemingen over het watersysteem, genomen maatregelen tegen wateroverlast en herinneringen aan de wateroverlast in 2014 en 2015. Na insturen wordt de informatie direct zichtbaar in de kaartomgeving. Bij extreem weer en wateroverlast kan zo de situatie op een centrale plek in beeld gebracht worden en kunnen betere maatregelen genomen worden.

Neem vooral een kijkje en deel jouw waarnemingen en initiatieven!