Nieuws

Vijf jaar sinds de grote wateroverlast – vul de enquête in

Het is nu vijf jaar geleden dat hevige buien voor waterlast zorgden in Altena. Naast het verzamelen van foto’s en herinneringen aan de wateroverlast in 2014 en 2015 via deze link, willen we ook graag weten wat er sindsdien is veranderd in het gebied sinds de wateroverlast van 2014/2015.

Vul deze vijf vragen in, en deel je kennis en ervaringen over wateroverlast door hevige regen in jouw woonplaats. Klik hier voor de enquête.

Nieuwe online kaartomgeving

Een van de doelen van Grip op water Altena is een omgeving te bieden waar weer- en waterinformatie verzameld en gedeeld kan worden. Het online platform altena.gripopwater.nl is onlangs uitgebreid met een kaartomgeving waarin de dataverzameling geïntegreerd is. Lees meer

Oudere inwoners van Altena hebben de groenste tuinen

In oktober 2018 hield Grip op water Altena een tuinenquête, om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom inwoners van Altena een groene of grijze tuin hebben. De enquête is ingevuld door 232 personen, waarvoor dank! Hier presenteren we de belangrijkste resultaten van de tuinenquête. Lees meer

Hoe kun je het klimaat om de tuin leiden?

Grip op water Altena organiseert 30 januari vanaf 19.30 uur een thema-avond bij Prinsentuin Andel. Tijdens deze avond wordt door Vis à Vis Ontwerpers voorlichting gegeven over klimaatvriendelijke tuinen, met tips voor de aanleg als ontwerp en onderhoud van groene tuinen. Lees meer

Grip op water Altena krijgt internationaal bezoek

De kerngroep van Grip op water Altena ontvangt dinsdag 11 december het internationale gezelschap van het project Ground Truth 2.0. Het gaat om zo’n dertig mensen uit Zweden, Spanje, Kenia, Zambia, België en Nederland. Zij zijn allen onderdeel van het driejarig, Europees project voor burgerplatforms. Lees meer

Water genoemd in vijf van de acht verkiezingsprogramma’s

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november heeft Grip op water Altena de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende politieke partijen doorgenomen. Het doel was uit te zoeken op welke wijze partijen in de nieuwe gemeente Altena willen werken aan ‘Grip op water’. Lees meer

Digitale tuinenquête tijdens Week van ons Water

Er zijn veel verschillende tuinen in Altena, van volledig betegelde tuinen tot groene oases. Om wateroverlast en hittestress te beperken, wil Grip op water Altena inwoners stimuleren hun tuin zo groen mogelijk in te richten. De eerste stap hierin is te inventariseren hoe groen de tuinen in Altena zijn en wat hier de beweegredenen voor zijn. Lees meer

Grip op water Altena aanwezig op Boerenerfdag

Op zaterdag 18 augustus is Grip op water Altena met een kraam aanwezig op de Boerenerfdag. De Boerenerfdag wordt gehouden op het erf van het melkgeitenbedrijf van de familie Combee in Wijk en Aalburg. In onze kraam vertellen we je graag meer over Grip op water Altena en hoe je zelf kunt bijdragen aan een klimaatbestendiger Altena. Lees meer