Nieuws

NK Tegelwippen

ANV Altena-Biesbosch heeft op nationale zaaidag weer veel bloemenzaad uitgedeeld aan geïnteresseerde inwoners.

Het eerste zakje is door de voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging overhandigd aan gemeenteraadslid Pim Bouman.

Als wethouder van voormalig gemeente Wijk en Aalburg opperde hij in 2018 het idee om een tegeltax in te voeren vanwege de urgentie van het bestrijden van wateroverlast.

Het thema is nog volop actueel.

Agrarische Natuurvereniging, gemeente Altena en Waterschap Rivierenland vragen daarom aandacht voor meer Grip op Water.

Het doel is Altena waterbestendiger te maken en te kijken wat inwoners zelf daaraan kunnen bijdragen.

 

Gemeente Altena doet met dit doel mee aan de landelijke actie NK tegelwippen. Op de site nk-tegelwippen.nl kunt u doorgeven hoeveel tegels u heeft gewipt en op vertoon van de mail die u dan ontvangt, kunt u de gewipte tegels in de maand mei gratis inleveren in Giessen of Werkendam. Nog beter is het om de tegels te hergebruiken voor bijvoorbeeld een beschutting voor de bijen.

Tegels verwijderen helpt om wateroverlast te voorkomen en water vast te houden bij droogte. U kunt dus het door ANV uitgedeelde bloemenzaad zaaien op de plaats van de tegels. Dit bevordert de biodiversiteit en bovendien is groen goed voor ieders gemoed.

 

Doet u mee? De NK-tegelwip-wedstrijd tegen gemeente Oosterhout loopt tot 30 september 2021

Uitdeelactie bloemenzaad Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch

Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch gaat ook dit jaar weer bloemenzaad uitdelen aan de inwoners van Altena.

De actie heeft dit jaar als speciaal thema ‘grip op water’ met als doel om zoveel mogelijk tegels plaats te laten maken voor groen. Gemeente Altena juicht dit van harte toe en  ondersteunt daarom deze uitdeelactie. Buurtverenigingen, VVE’s etc. kunnen zich ook aanmelden wanneer zij een geschikte locatie in hun buurt hebben om ‘grijs groener te maken’.

Het gratis bloemenzaad kunt u afhalen op donderdag 22 april a.s.

Om aan de regels van RIVM te voldoen zijn er weer diverse afhaallocaties en bent u donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur welkom om met fiets of auto via een ‘drive-through” bloemenzaad  af te halen bij een van de volgende adressen:

Fam. Straver, Hillsestraat 2 te Babyloniënbroek

Fam. Tolenaars, Rijksweg 2b te Nieuwendijk

Fam. Burghout, Hoekje 8 te Almkerk.

Bovendien kunt u bij fam. Burghout ook op vrijdag en zaterdag tijdens openingstijden terecht. Hoekje 8.

Samen voor een b(l)oeiend Altena!

Samen maken we Altena natuurlijker – Informatiepakket

Op de site van NatuurInclusiefAltena vindt u een digitaal informatie pakket met handige tips om uw huis en tuin groener en duurzamer te maken.Het pakket  wordt o.a. ter beschikking gesteld aan  nieuwe bewoners in de gemeente Altena. Informatiepakket  is op initiatief van natuurinclusief Altena gemaakt samen met gemeente, waterschap en  woningbouw verenigingen.

Zie https://www.natuurinclusiefaltena.nl/Digitaal_ThemaKrt_NiA021020.pdf

Maakt Altena b(l)oeiend!

Als Agrarische Natuurvereniging willen wij ons inzetten, samen met gemeente en waterschap, voor  ‘Grip op water Altena’

‘Grip op water Altena’ is een aantal jaren geleden opgericht met als doel meer grip op water te krijgen in de eigen omgeving en om informatie te delen over maatregelen die worden genomen om de regio klimaatbestendiger te maken.

Misschien wil je meedenken of activiteiten organiseren, laat het ons weten!

info@anv-altenabiesbosch.nl

Nieuwe online kaartomgeving

Een van de doelen van Grip op water Altena is een omgeving te bieden waar weer- en waterinformatie verzameld en gedeeld kan worden. Het online platform altena.gripopwater.nl is onlangs uitgebreid met een kaartomgeving waarin de dataverzameling geïntegreerd is. Lees meer

Oudere inwoners van Altena hebben de groenste tuinen

In oktober 2018 hield Grip op water Altena een tuinenquête, om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom inwoners van Altena een groene of grijze tuin hebben. De enquête is ingevuld door 232 personen, waarvoor dank! Hier presenteren we de belangrijkste resultaten van de tuinenquête. Lees meer

Grip op water Altena krijgt internationaal bezoek

De kerngroep van Grip op water Altena ontvangt dinsdag 11 december het internationale gezelschap van het project Ground Truth 2.0. Het gaat om zo’n dertig mensen uit Zweden, Spanje, Kenia, Zambia, België en Nederland. Zij zijn allen onderdeel van het driejarig, Europees project voor burgerplatforms. Lees meer

Water genoemd in vijf van de acht verkiezingsprogramma’s

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november heeft Grip op water Altena de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende politieke partijen doorgenomen. Het doel was uit te zoeken op welke wijze partijen in de nieuwe gemeente Altena willen werken aan ‘Grip op water’. Lees meer