20181211_160433_001-01

Grip op water Altena maakt deel uit van het project Ground Truth 2.0, een driejarig project (2016-2019) gefinancierd door de Europese Unie. Het doel van dit project is een generieke methodiek te ontwikkelen voor het opzetten van een burgerobservatorium. In een burgerobservatorium pakken burgers, wetenschappers en beleidsmakers samen een uitdaging aan door informatie te verzamelen en te delen en via korte lijnen te communiceren.

Om de ontwikkelde methode te demonstreren en testen, zet Ground Truth 2.0 zes burgerobservatoria op in zes landen: Zweden, Spanje, Kenia, Zambia, België en Nederland. De onderwerpen van deze observatoria zijn gekozen rondom actuele milieuthema’s, zoals waterkwaliteit, geluidsoverlast en biodiversiteit.

In iedere demonstratiecasus zijn workshops gehouden waarin belanghebbenden samen bepaald hebben welke uitdaging aangepakt gaat worden en wat de belangrijkste functionaliteiten van het observatorium moeten zijn. De technische partners in het project werken deze uit tot een platform. Iedereen is welkom om mee te denken, zodat elk platform de basis wordt voor een groeiende gemeenschap.

Het onderwerp van de Nederlandse casus is klimaatbestendig watermanagement. Samen met waterschap Rivierenland zijn we in 2017 een pilot gestart in het Land van Heusden en Altena, waar hevige neerslag wateroverlast veroorzaakt heeft in de zomers van 2014 en 2015. Met het burgerobservatorium Grip op water Altena willen we wateroverlast veroorzaakt door extreme regenval, beperken in zowel het bebouwde als het landelijke gebied.