Geeft Gemeente Altena water de ruimte in haar bestuursakkoord?

Op 2 april 2019 gepubliceerd door Leanne Reichard

Wat is de rol van water in het bestuursakkoord van de Gemeente Altena? Grip op water spitte de tekst door op zoek naar de meest opmerkelijke passages.

De gemeente Altena wil zich verder ontwikkelen als groen-blauwe oase en wil zo ook de groenstructuren in de dorpen uitbreiden. Tevens wil ze groen inzetten voor de opvang van hoosbuien, door in het groen open water aan te leggen.

Bouwplannen moeten klimaatbestendig en natuurinclusief zijn. Open water heeft de voorkeur boven ondergrondse waterberging; ontwikkelaars met plannen voor extra bouwen met ondergrondse waterberging wordt zo de pas afgesneden. Open water heeft de voorkeur en ondergrondse waterberging wordt alleen aangelegd als het echt niet anders kan.

De gemeente Altena wil ook groene schoolpleinen stimuleren en inwoners en bedrijven aansporen om verharding te vervangen door groen. Of ze dat alleen wil doen via communicatie of ook bereid is hier subsidie voor te lenen staat niet in het bestuursakkoord. Ook niet of de gemeente Altena delen van de eigen bestrating gaat vervangen door meer groen.

De harmonisatie van de rioolheffing vindt dit jaar plaats, daarvoor wordt nog een analyse gemaakt over de kostendekking van de riolering.