Nieuws

NK Tegelwippen

ANV Altena-Biesbosch heeft op nationale zaaidag weer veel bloemenzaad uitgedeeld aan geïnteresseerde inwoners.

Het eerste zakje is door de voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging overhandigd aan gemeenteraadslid Pim Bouman.

Als wethouder van voormalig gemeente Wijk en Aalburg opperde hij in 2018 het idee om een tegeltax in te voeren vanwege de urgentie van het bestrijden van wateroverlast.

Het thema is nog volop actueel.

Agrarische Natuurvereniging, gemeente Altena en Waterschap Rivierenland vragen daarom aandacht voor meer Grip op Water.

Het doel is Altena waterbestendiger te maken en te kijken wat inwoners zelf daaraan kunnen bijdragen.

 

Gemeente Altena doet met dit doel mee aan de landelijke actie NK tegelwippen. Op de site nk-tegelwippen.nl kunt u doorgeven hoeveel tegels u heeft gewipt en op vertoon van de mail die u dan ontvangt, kunt u de gewipte tegels in de maand mei gratis inleveren in Giessen of Werkendam. Nog beter is het om de tegels te hergebruiken voor bijvoorbeeld een beschutting voor de bijen.

Tegels verwijderen helpt om wateroverlast te voorkomen en water vast te houden bij droogte. U kunt dus het door ANV uitgedeelde bloemenzaad zaaien op de plaats van de tegels. Dit bevordert de biodiversiteit en bovendien is groen goed voor ieders gemoed.

 

Doet u mee? De NK-tegelwip-wedstrijd tegen gemeente Oosterhout loopt tot 30 september 2021

Samen maken we Altena natuurlijker – Informatiepakket

Op de site van NatuurInclusiefAltena vindt u een digitaal informatie pakket met handige tips om uw huis en tuin groener en duurzamer te maken.Het pakket  wordt o.a. ter beschikking gesteld aan  nieuwe bewoners in de gemeente Altena. Informatiepakket  is op initiatief van natuurinclusief Altena gemaakt samen met gemeente, waterschap en  woningbouw verenigingen.

Zie https://www.natuurinclusiefaltena.nl/Digitaal_ThemaKrt_NiA021020.pdf