drop-of-water-7720

Tuin

Wat kun je zelf doen in je tuin?

Tuinen beslaan een groot deel van het oppervlak in de bebouwde kom. Door waterberging te creëren in je tuin, zorg je ervoor dat het water bij hevige buien niet wegstroomt naar de straat of in het riool terechtkomt.

Hier vind je verschillende manieren om meer water te bergen in je tuin.