Nieuws

Samen maken we Altena natuurlijker – Informatiepakket

Op de site van NatuurInclusiefAltena vindt u een digitaal informatie pakket met handige tips om uw huis en tuin groener en duurzamer te maken.Het pakket  wordt o.a. ter beschikking gesteld aan  nieuwe bewoners in de gemeente Altena. Informatiepakket  is op initiatief van natuurinclusief Altena gemaakt samen met gemeente, waterschap en  woningbouw verenigingen.

Zie https://www.natuurinclusiefaltena.nl/Digitaal_ThemaKrt_NiA021020.pdf

Oudere inwoners van Altena hebben de groenste tuinen

In oktober 2018 hield Grip op water Altena een tuinenquête, om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom inwoners van Altena een groene of grijze tuin hebben. De enquête is ingevuld door 232 personen, waarvoor dank! Hier presenteren we de belangrijkste resultaten van de tuinenquête. Lees meer

Grip op water Altena krijgt internationaal bezoek

De kerngroep van Grip op water Altena ontvangt dinsdag 11 december het internationale gezelschap van het project Ground Truth 2.0. Het gaat om zo’n dertig mensen uit Zweden, Spanje, Kenia, Zambia, België en Nederland. Zij zijn allen onderdeel van het driejarig, Europees project voor burgerplatforms. Lees meer

Vijftig procent bezoekers Weidevogelfestival heeft groene tuin

Het burgerplatform Grip op water Altena was zaterdag 16 juni aanwezig tijdens het Weidevogelfestival van Altenatuur op Fort Giessen. In de kraam konden mensen aan de hand van een maquette met zes woningen en bijbehorende tuinen laten weten hoe hun tuin eruit ziet. Lees meer

Geslaagde excursie bij waterberging Andelsch Broek

Wie afgelopen zaterdagmorgen langs de nieuwe waterberging in Andelsch Broek kwam, zag daar een kraam van Brabants Landschap staan. Eromheen een twintigtal mensen die ondanks de kou en de versgevallen sneeuw meer wilden weten over de waterberging en Grip op water Altena. Lees meer

Excursie waterberging Andelsch Broek op 3 maart

Grip op water Altena houdt haar eerste activiteit op zaterdag 3 maart vanaf 9.30 uur bij de waterberging in Andelsch Broek. Onder begeleiding van gidsen van Brabants Landschap wordt die ochtend een rondwandeling gehouden bij het waterbergingsgebied naast natuurgebied het Pompveld. De wandeling duurt ongeveer een uur. Voor, tijdens en na de wandeling kunnen deelnemers kennismaken met Grip op water Altena. Lees meer