Gegevensbeleid

De Europese wetgeving en de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG,
25/05/2018) vereisen dat we u de volgende informatie verstrekken in verband met het verzamelen
van data. Deze informatie heeft betrekking op het bezoek van onze websites (altena.gripopwater.nl
en altena.gripopwater.nu) en deelname aan door ons georganiseerde workshops en activiteiten.

Data en informatie door u aangeleverd (geanonimiseerde onderzoeksdata)

Het delen van ervaringen en inzichten is vrijwillig en alle informatie wordt alleen gebruikt voor
onderzoeksdoeleinden, op een manier die identificatie van individuele personen onmogelijk maakt.

Informatie over websitegebruik (geanonimiseerde persoonsgegevens en niet-persoonlijke data)

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij enkel geanonimiseerde persoonsgegevens.
Wij kunnen tevens niet-persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u gebruikt maakt van de
website. Deze niet-persoonlijke informatie kan onder meer de locatie van uw stad, browsernaam,
het type apparaat en de technische informatie over de gehanteerde verbindingsmethode, zoals
het type besturingssysteem, de gebruikte internetprovider, en vergelijkbare informatie
betreffen.

Wanneer u onze websites bezoekt, worden de technische kenmerken van uw opvragingen in
zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve
van statistische analyses bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-adres op
welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.
Gebruikers kunnen inhoud op onze websites tegenkomen die verwijst naar de websites en diensten
van partners. Wij hebben geen controle over de links die op deze websites worden weergegeven
en zijn niet verantwoordelijk voor de websites die aan onze websites gelinkt zijn. Deze websites,
met inbegrip van hun inhoud en links, kunnen voortdurend veranderen en kunnen bovendien hun
eigen privacy beleid hebben. Browsen en interactie op een andere website, met inbegrip van
websites die een link hebben naar onze websites, is onderworpen aan de eigen voorwaarden en
het beleid van die website.

Wanneer u voor onze websites bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk
bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw
naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of
citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam
(onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”).