Geslaagde excursie bij waterberging Andelsch Broek

Op 8 maart 2018 gepubliceerd door Leanne Reichard

Wie afgelopen zaterdagmorgen langs de nieuwe waterberging in Andelsch Broek kwam, zag daar een kraam van Brabants Landschap staan. Eromheen een twintigtal mensen die ondanks de kou en de versgevallen sneeuw meer wilden weten over de waterberging en Grip op water Altena.

Onder het genot van koffie, thee en koekjes werden ze welkom geheten door Hannie Visser-Kieboom, gevolgd door een korte inleiding door heemraad Arie Bassa, die speciaal hiervoor naar Altena was gekomen. Hij benoemde het belang van de waterberging voor het verminderen van wateroverlast in het omliggende land, maar ook voor het verbinden van een aantal bestaande natuurgebieden.

Vervolgens namen drie boswachters van Brabants Landschap de groep mee op een wandeling rond de waterberging. Onderweg vertelden ze over de aanleg en de werking van de zeven hectare waterberging. Bij extreme buien wordt het regenwater met een brede watergang aangevoerd en stroomt het de waterberging in. Door de uitlaten dicht te zetten, wordt het water vastgehouden tot het waterpeil in het omliggende land weer gedaald is.

Het gebied is zo ontworpen dat het naast de functie van waterberging ook een paradijs wordt voor bijzondere vissoorten als de bittervoorn en de grote en kleine modderkruiper. Deze trekken op hun beurt weer andere diersoorten aan, zoals de purperreiger. Vanwege het grote aantal watervogels dat gebruik maakt van de waterberging, is het gebied niet openbaar toegankelijk. Vanaf de weg zijn de watervogels goed te bekijken, ook zijn er plannen om een parkeerplaats aan te leggen met een wandelroute in het gebied naast de waterberging.

Bij terugkomst op het beginpunt was er weer koffie en thee en legde Rianne Giesen de link tussen de waterberging en de doelen van Grip op water Altena. Naast dit soort grote maatregelen die het waterschap en de gemeenten nemen, kunnen particulieren en bedrijven ook bijdragen om Altena klimaatbestendiger te maken. Grip op water Altena zet zich in om de verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen, zodat we samen meer kunnen bereiken.

Wij kijken terug op een bijzondere, geslaagde excursie. We willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt nogmaals hartelijk bedanken.