Regenwaterinfiltratie

Naast een regenton of bovengrondse opslag in een vijver, kan overtollig regenwater ondergronds opgeslagen worden. Voor regenwaterinfiltratie zijn verschillende oplossingen beschikbaar, zoals infiltratiekratten. Het water komt via hemelwaterafvoerleidingen in de krat terecht en geleidelijk afgegeven aan de bodem en/of afgevoerd naar het riool. De kunststof kratten zijn omhuld met geotextiel, dat voor een goede doorstroming van het regenwater naar de bodem zorgt. Er zijn infiltratiekratten in allerlei maten en soorten, geschikt voor particulier gebruik en voor toepassing in de openbare ruimte.