Waterplan

Het waterschap stelt met iedere gemeente een waterplan op, bestaande uit maatregelen en ambities die ervoor moeten zorgen dat iedere buurt veilig en leefbaar is en blijft. Met het waterplan zorgen we ervoor dat er voldoende ruimte is voor water, dat het water schoon is en dat het water er aantrekkelijk is voor recreatie. Bij het opstellen van het waterplan moeten gemeenten en waterschap zich houden aan het beleid en de regelgeving van de Europese Unie, het Rijk en de provincie.