DSC05265c

Grip op water Altena maakte oorspronkelijk deel uit van het project Ground Truth 2.0, een driejarig project (2016-2019) gefinancierd door de Europese Unie. Het doel van dit project was een generieke methodiek te ontwikkelen voor het opzetten van een burgerobservatorium. In een burgerobservatorium pakten burgers, wetenschappers en beleidsmakers samen een uitdaging aan door informatie te verzamelen en te delen en via korte lijnen te communiceren.

Om de ontwikkelde methode te demonstreren en testen, zette Ground Truth 2.0 zes burgerobservatoria op in zes landen: Zweden, Spanje, Kenia, Zambia, België en Nederland. De onderwerpen van deze observatoria zijn gekozen rondom actuele milieuthema’s, zoals waterkwaliteit, geluidsoverlast en biodiversiteit. In iedere demonstratiecasus zijn workshops gehouden waarin belanghebbenden samen bepaald hebben welke uitdaging aangepakt gaat worden en wat de belangrijkste functionaliteiten van het observatorium moeten zijn. De technische partners in het project werkten deze uit tot een platform. Iedereen was welkom om mee te denken, zodat elk platform de basis wordt voor een groeiende gemeenschap.

Grip op Water Altena is opgezet met hulp van het Ground Truth 2.0 project. Het Ground Truth 2.0 project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst No. 689744.