Over ons

Grip op Water Altena is de website waarop burgers, organisaties en lokale overheid bij elkaar komen op gebied van het thema water. Wateroverlast door hevige buien, neerslagtekorten in droge periodes of hoge waterstanden van de rivieren: al deze onderwerpen zijn samen te vatten onder het thema water. Meer dan ooit zijn deze onderwerpen relevant, juist voor Altena. Wateroverlast uit 2014 en 2015 staat nog vers in het geheugen. Daar tegenover staat de droogte uit 2018 en 2019. Hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we met kleine veranderingen de overlast van deze omstandigheden zo goed mogelijk controleren.

De Agrarische Natuur Vereniging is voor ‘grip op water’ het aanspreekpunt voor inwoners (boeren en burgers) uit Altena in samenwerking met waterschap Rivierenland en gemeente Altena.

Op de website is het doel te informeren over de het thema water. Dit doen we door: