Klimaatadaptieve maatregel

Om de leefomgeving klimaatadaptief in te richten wordt het openbaar gebied aan de Burg. H. Blokstraat ingericht als groene berging. De werkzaamheden worden in 2018 voorbereid en zijn naar verwachting voor de zomer van 2019 afgerond.