Verbetering riolering

Opdrachtgever: Gemeente Werkendam

Financiering: gemeente

Bij hevige regen loopt een rioolstelsel vol water. Om overlast te beperken heeft een rioolstelsel overstorten. Via zo’n overstort loost het riool een paar keer per jaar overtollig water op de sloten en singels. Bij heel harde regen kan alsnog overlast ontstaan in de vorm van water op straat of zelfs water in huizen.

 

In Nieuwendijk kwam in 2014 en 2015 water in de huizen. Om de kans hierop te verkleinen, is een extra overstort gemaakt. Tevens is in een aantal straten het riool vergroot. Bij een bui van 30 mm in een uur komt in deze straten nog geen water op straat. Voorheen gebeurde dat al wel bij 20 mm in een uur.

 

Bij de overstort is een zogenaamd bergbezinkriool aangelegd. Dit bergbezinkriool vangt een deel van het overstortwater op. Hierdoor komt er minder rioolwater in de singel terecht. Het bergbezinkriool is zo groot dat vuil uit het water op de bodem bezinkt. Hierdoor is het overstortwater ook minder vies. Na afloop maakt een ledigings- en spoelinstallatie het bergbezinkriool weer leeg en schoon.