Vergroten duiker

Opdrachtgever: waterschap Rivierenland

Financiering: waterschap en gemeente

Een duiker vormt de ondergrondse verbinding tussen twee watergangen, bijvoorbeeld onder de weg. Het waterpeil kan bovenstrooms van de duiker omhoog komen bij flinke regenval door de stroming van veel water door de duiker. Deze peilstijging kan de werking van de riooloverstorten belemmeren en daarmee wateroverlast veroorzaken. Om de peilstijging te verminderen, vergrootten we de duiker onder de Transvaal. Tevens is er nu vrije ruimte boven het waterpeil opdat vuil minder makkelijk voor de duiker blijft hangen.