Vergroting duiker

Opdrachtgever: gemeente Werkendam

Financiering: gemeente en waterschap

Een duiker vormt de ondergrondse verbinding tussen twee watergangen, bijvoorbeeld onder de weg. Het waterpeil kan bovenstrooms van de duiker omhoog komen bij flinke regenval door de stroming van veel water door de duiker. Om de peilstijging te verminderen, vergrootten we de duiker in de watergang aan de oostzijde van Dussen. Tevens is er nu vrije ruimte boven het waterpeil opdat vuil minder makkelijk voor de duiker blijft hangen.