Waterberging Andelsch Broek

In 2017 is een waterberging van zeven hectare gerealiseerd in Andelsch Broek. De waterberging ontlast het omliggende land bij hevige regenbuien en zorgt voor een betere waterhuishouding. Daarnaast versterkt het gebied natuurwaarden, de inrichting zorgt voor een verbeterd leefgebied voor bijzondere soorten als de bittervoorn en de kleine en grote modderkruiper.

Meer informatie