Waterberging Werkendam-oost

Ten oosten van de kern Werkendam zal het waterschap samen met de gemeente enkele maatregelen uitvoeren om regenwateroverlast te beperken. In het landbouwgebied tussen Dijkgraaf den Dekkerweg, Borgharenweg, Schans en Schenkeldijk wordt een deel van het maaiveld verlaagd waardoor regenwater meer ruimte krijgt. Tevens worden de belangrijkste omliggende duikers en stuwen vergroot en/of geautomatiseerd. Naar verwachting zijn al deze werkzaamheden afgerond in 2019.