Wateroverlastmaatregelen Uppelsehoek

Door duikers te vergroten en de watergang te herprofileren wordt de waterafvoer uit het gebied vergroot en wordt de kans op wateroverlast verminderd voor de panden aan de Uppelsehoek. De werkzaamheden worden in het najaar van 2018 uitgevoerd.

Door de gemeente zijn reeds lokale maatregelen aan de Uppelsehoek uitgevoerd, te weten bestaande en nieuwe kolken worden via een hemelwaterafvoer naar de watergang aan de zuidzijde van de Uppelsehoek gebracht. Bermen zijn verlaagd en straatprofiel is zodanig aangepast dat water afstroom richting de watergang.