alternative titel

Een groen dak buffert regenwater: het water wordt geleidelijk afgegeven aan de tuin of het riool. Bovendien verdampt een deel van het water direct of indirect via de planten. Naast de waterberging heeft een groen dak nog vele andere voordelen, zoals een grotere biodiversiteit, een verkoelend effect op het onderliggende vertrek en het binden van fijnstof. Groene daken kunnen variëren van sedumdaken tot daktuinen en kunnen aangelegd worden op zowel platte als hellende daken.