Wateroverlast 2014 en 2015

In juli 2014 en augustus 2015 heeft het Land van Heusden en Altena te kampen gehad met extreme neerslag. In het stedelijke en landelijke gebied is op veel plaatsen wateroverlast opgetreden en schade ontstaan.

Op deze pagina kun je zien welke maatregelen gemeenten, waterschap, organisaties en burgers hebben genomen om wateroverlast in de toekomst te beperken. Help je ook mee Altena waterbestendiger te maken, zodat wateroverlast in de toekomst beperkt wordt?

Foto’s

© Waterschap Rivierenland