Projectpartners Ground Truth 2.0 bezoeken waterbergingsmaatregelen in Altena

Op 13 december 2018 gepubliceerd door Leanne Reichard

Op dinsdag 11 december heeft de kerngroep van Grip op water Altena de projectpartners van Ground Truth 2.0 laten zien dat er op kleine en grote schaal in Altena voor meer waterberging gezorgd wordt. Het gezelschap bezocht een particuliere tuin in Woudrichem en de waterberging bij Andelsch Broek.

Ground Truth 2.0 is het overkoepelende project van Grip op water Altena, waarin naast dit burgerplatform vijf burgerobservatoria in vijf andere landen (Spanje, Kenia, België, Zweden en Zambia) opgezet worden. Ieder half jaar komen de projectpartners van Ground Truth 2.0 een aantal dagen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en vooruit te kijken naar de komende maanden. Onderdeel van deze bijeenkomst is een bezoek aan een van de burgerobservatoria. De projectbijeenkomst werd deze keer bij projectcoördinator IHE in Delft gehouden, zodat Grip op water Altena bezocht kon worden.

Naast de internationale groep van projectpartners, kwam ook een viertal actieve deelnemers van het burgerobservatorium in België, Meet Mee Mechelen, naar Altena. Voorafgaand aan het programma voor de gehele groep, brachten zij met twee deelnemers van Grip op water Altena een bezoek aan de Kornse Boezem bij Dussen.

De totale groep van ongeveer veertig personen werd ontvangen in De Werf in Woudrichem. In twee groepen werd de natuurlijke tuin van Carla Olsthoorn bezocht, die zo is ingericht dat het water bij een hevige regenbui op het terrein wordt opgevangen en niet in het riool terechtkomt. Margo van Beem van Vis à Vis Ontwerpers gaf uitleg over de verschillende maatregelen die verwerkt zijn in de tuin. De andere helft van de groep werd in De Werf door middel van foto’s en kaarten geïnformeerd over de wateroverlast in 2014 en 2015 en de daarop getroffen maatregelen.

Vervolgens bezocht het gehele gezelschap de waterberging bij Andelsch Broek, waar Jos Schenkeveld van Brabants Landschap een rondleiding gaf. Hij vertelde hoe waterberging en natuur gecombineerd zijn bij het ontwerp en de uitvoering van de waterberging. Toen het begon te regenen, ging de groep via een avontuurlijke oversteek terug naar de bus. Daar werden ze door Simon Opić van Waterschap Rivierenland bijgepraat over de tweede fase van het Natura 2000-project. Om de visstand te verbeteren voor modderkruipers en bittervoorn worden in 2019 in het gebied vistrappen, een extra sloot en een helofytenfilter aangelegd.

Na de wandeling in het Andelsch Broek werd de groep in Fort Altena toegesproken door Matthijs van Oosten, wethouder van de Gemeente Werkendam. Vervolgens werd het bezoek afgesloten met een maaltijd, waarna het gezelschap terugkeerde naar Delft en Mechelen.