Digitale tuinenquête

Er zijn veel verschillende tuinen in Altena, van volledig betegelde tuinen tot groene oases. Om wateroverlast en hittestress te beperken, wil Grip op water Altena inwoners stimuleren hun tuin zo groen mogelijk in te richten. De eerste stap hierin is te inventariseren hoe groen de tuinen in Altena zijn en wat hier de beweegredenen voor zijn.

In het kader van de Week van ons Water lanceren we daarom een digitale tuinenquête onder alle tuinenbezitters in Altena. Klik hier voor de tuinenquête. Deze kan ingevuld worden van 17 t/m 31 oktober. Onder de inzenders worden een aantal regentonnen verloot.

Na sluiting van de enquête worden de resultaten gepresenteerd op deze website.